Sytuacje trudne

Utrata pracy i bezrobocie

O trudnościach i niebezpieczeństwach związanych z utratą pracy oraz o tym, jak można wykorzystać tę sytuację z korzyścią dla rodziny