Seksualność

Brak pożądania, a fantazje erotyczne

Prawidłowo rozwijane fantazje erotyczne mogą prowadzić do zwiększenia pożądania względem współmałżonka/i, a co za tym idzie – bardziej satysfakcjonującego współżycia małżeńskiego.

Miejsca erogenne

Wzajemne poznanie pod względem preferencji, dotyczących miejsc erogennych i pieszczot, poprawa życia seksualnego.

Postawa wobec seksu

Zrewidowanie negatywnej postawy wobec seksu jako podstawa do osiągnięcia pełnej jedności i satysfakcji w życiu seksualnym. 

Pożądliwość

O różnicy pomiędzy podlegającą ocenie moralnej pożądliwością serca, a pożądliwością ciała, która jest naturalna i stworzona przez Boga.

Seks przed ślubem – perspektywa kobiety

Dialog skierowany głównie do narzeczonych i będących w związkach. Jego celem jest refleksja nad zjawiskami psychologicznymi, które mogą stać za decyzją o rozpoczęciu współżycia seksualnego przed ślubem. 

Stosunek przerywany

O pytaniu, czy stosunek przerywany jest grzechem – pogłębienie tematu pełnego i niepełnego współżycia seksualnego.